Ochrona środowiska przed hałasem: regulacje prawne; pomiary hałasu

Kod szkolenia:
P2475

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. jakie podejmować działania administracyjne w celu obniżenia poziomów hałasu do co najmniej dopuszczalnych oraz zapoznają z analizą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod względem ochrony środowiska przed hałasem. Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie oraz wykonywania badań hałasu przemysłowego i komunikacyjnego oraz zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądowe w omawianym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do:
• przedstawicieli organów ochrony środowiska odpowiedzialnych za sprawy związane z ochroną środowiska przed hałasem,
• przedstawicieli organów zobowiązanych do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem,
• osób odpowiedzialnych za pracę personelu wykonującego pomiary emisji hałasu, ale nie w pełni orientujących się w specyfice danych badań.

PROGRAM

Dzień pierwszy

 1. Definicja hałasu – prawo a rzeczywistość
 2. Ochrona środowiska przed hałasem:
  • sposoby ochrony przed hałasem,
  • rodzaje wskaźników emisji hałasu do środowiska,
  • dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
  • ochrona przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w przypadku ich braku,
  • decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • ograniczenia używania jednostek pływających na wodach stojących oraz płynących.
 3. Hałas w decyzji udzielającej pozwolenie zintegrowane
 4. Kontrole w podmiotach w zakresie emisji hałasu do środowiska
 5. Pomiary hałasu przeprowadzane dla Organu, weryfikacja poprawności ich przeprowadzenia
 6. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów lub ich przedkładania
 7. Zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających
 8. Środki zapewniające ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją obiektów infrastruktury transportowej
 9. Przegląd ekologiczny
 10. Obszar ograniczonego użytkowania: teoria a praktyka
 11. Program ochrony środowiska przed hałasem – akt prawa miejscowego nakładający obowiązki na organy ochrony środowiska i zarządzających infrastrukturą transportową
 12. Hałas w ustawie z o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – analiza odziaływania pośredniego i bezpośredniego
 13. Konsultacje, dyskusja

Dzień drugi

 1. Podstawowe wiadomości o jednostce poziomu dźwięku tj. o decybelu
 2. Miernik i kalibrator – co powinniśmy wiedzieć
 3. Sprawdzanie miernika poziomu dźwięku
 4. Dopuszczalne poziomy hałasu – wpływ na strategię pomiarową
 5. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń:
  • lokalizacja punktów pomiarowych,
  • procedury pomiarowe,
  • tło akustyczne,
  • niepewność pomiaru,
  • informacje zamieszczane w protokole i sprawozdaniu pomiarowym.
 6. Hałas przemysłowy w orzecznictwie sądowym
 7. Okresowe pomiary poziomu hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg
 8. Hałas komunikacyjny w orzecznictwie sądowym
 9. Test sprawdzający
 10. Konsultacje, dyskusja 

WYKŁADOWCY

 1. Specjalista w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego, członek Grupy Roboczej ds. Hałasu działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących m.in. decyzji udzielających pozwoleń zintegrowanych czy nakładających przeglądy ekologiczne (oraz ich analizę), a także opiniowaniu raportów odziaływania inwestycji na środowisko oraz analiz porealizacyjnych.
 2. Główny specjalista w GIOŚ CLB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań hałasu w środowisku. Współpracuje z PCA w zakresie ocen w procesach nadzoru i akredytacji. Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 8 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 9 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 11 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.