Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem: teoria i praktyka

Kod szkolenia:
K2443W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie działania administracyjne należy podejmować w celu obniżenia poziomów hałasu do co najmniej dopuszczalnych oraz zapoznają się z analizą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod względem ochrony środowiska przed hałasem.

PROGRAM

 1. Definicja hałasu – prawo a rzeczywistość
 2. Ochrona środowiska przed hałasem:
  • sposoby ochrony przed hałasem,
  • rodzaje wskaźników emisji hałasu do środowiska,
  • dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
  • ochrona przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w przypadku ich braku,
  • decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • ograniczenia używania jednostek pływających na wodach stojących oraz płynących.
 3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów lub ich przedkładania
 4. Zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających
 5. Środki zapewniające ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją obiektów infrastruktury transportowej
 6. Przegląd ekologiczny
 7. Obszar ograniczonego użytkowania: teoria a praktyka
 8. Hałas w ustawie z o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko
 9. Pomiary hałasu przeprowadzane dla Organu, weryfikacja poprawności ich przeprowadzenia
 10. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Specjalista w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego, członek Grupy Roboczej ds. Hałasu działającej w ramach krajowej sieci organów środowiskowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących m.in. decyzji udzielających pozwoleń zintegrowanych czy nakładających przeglądy ekologiczne (oraz ich analizę), a także opiniowaniu raportów odziaływania inwestycji na środowisko oraz analiz porealizacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.