Postępowania koncesyjne w praktyce administracji geologicznej

Kod szkolenia:
S2464W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na szkoleniu zostaną omówione:
• procedury związane z wydawaniem koncesji,
• przypadki dotyczące zmiany koncesji,
• problemy związane z przeniesieniem koncesji, stwierdzeniem jej wygaśnięcia i cofnięcia,
• zagadnienia dotyczące kontroli przedsiębiorcy – wskazanie przypadków naruszenia warunków koncesji i tryb późniejszego postępowania organu koncesyjnego,
• komplikacje związane z możliwością kontynuowania koncesji po śmierci przedsiębiorcy,
• rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu koncesyjnym.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organów administracji geologicznej, szczególnie powiatowej, odpowiedzialnych za uzgodnienia decyzji o wydaniu koncesji, a także wszystkich którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji.

PROGRAM

 1. Właściwość miejscowa i rzeczowa rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji
 2. Zakres wniosku koncesyjnego
 3. Zgodność wniosku koncesyjnego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – przykłady
  • kiedy nie musimy żądać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od wnioskodawcy,
  • czy można odmówić wydania koncesji pomimo uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Ustalanie stron w postępowaniu koncesyjnym
 5. Procedura postępowania koncesyjnego:
  • wszczęcie postępowania,
  • opiniowanie i uzgadnianie udzielenia koncesji,
  • zakończenie postępowania.
 6. Zakres koncesji, z uwzględnieniem prowadzenia ruchu zakładu górniczego i jego likwidacji
 7. Obowiązki organu koncesyjnego po wydaniu koncesji
 8. Odmowa udzielenia koncesji
 9. Zmiana koncesji – czy zawsze istnieje konieczność opiniowania i uzgadniania projektów decyzji
 10. Przeniesienie decyzji na inny podmiot
 11. Potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego
 12. Stwierdzenie wygaśnięcia koncesji
 13. Kontrola przedsiębiorcy:
  • czynności przed kontrolą,
  • zakres kontroli,
  • naruszenie warunków koncesji,
  • opłaty dodatkowe.
 14. Cofnięcie koncesji
 15. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspertka w zakresie koncesji geologicznych, absolwentka AGH w Krakowie (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz Politechniki Krakowskiej (studia podyplomowe, kierunek: Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji, a następnie ocenie formalnej i merytorycznej projektów i dokumentacji z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geologii złożowej, geotermii i ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach, od 2003 r. w administracji geologicznej (Oddział Geologii Urzędu Wojewódzkiego, a następnie Urzędu Marszałkowskiego, Geolog Powiatowy oraz Geolog Wojewódzki). Obecnie jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Oddziale Świętokrzyskim. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii II, V i VII, oraz geologa górniczego w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.