Realizacja celów klimatyczych poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Kod szkolenia:
P2468W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w realizacji celów klimatycznych, które są zgodne z porozumieniem paryskim oraz narodowymi i międzynarodowymi strategiami redukcji emisji gazów cieplarnianych. Głównym celem tych inwestycji jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych będących źródłem emisji CO2, oraz wspieranie przejścia na niskoemisyjną gospodarkę. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, jakie wiążą się z realizacją celów klimatycznych poprzez inwestycje w OZE. Realizacja tych celów wymaga nie tylko inwestycji kapitałowych, ale także odpowiednich regulacji prawnych, wsparcia politycznego oraz akceptacji społecznej. Przejście na OZE jest fundamentalnym krokiem na drodze do zrównoważonej przyszłości i osiągnięcia neutralności węglowej.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do zmian klimatycznych i celów klimatycznych; wpływ zmian klimatycznych na środowisko
 2. Definicje i podstawy odnawialnych źródeł energii:
  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa,
  • energia wodna (hydroenergia),
  • energia geotermalna,
  • biomasa,
  • energia morska.
 3. Regulacje prawne w zakresie OZE w Polsce:
  • ustawa o odnawialnych źródłach energii,
  • ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  • ustawa Prawo energetyczne,
  • programy wspierające rozwój OZE,
  • polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040),
  • ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
  • dyrektywy Unii Europejskiej.
 4. Przegląd międzynarodowych porozumień klimatycznych:
  • Protokół z Kioto (1997),
  • Porozumienie paryskie (2015),
  • Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (2015),
  • Konferencje stron (COP),
  • Zielony Fundusz Klimatyczny.
 5. Cele klimatyczne Polski i Unii Europejskiej
 6. Odnawialne Źródła Energii – rodzaje, potencjał i globalne trendy:
  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa,
  • energia geotermalna,
  • biomasa,
  • hydroenergia.
 7. Wyzwania techniczne, ekonomiczne i regulacyjne w integracji OZE z istniejącą infrastrukturą energetyczną:
  • wyzwania techniczne,
  • wyzwania ekonomiczne,
  • wyzwania regulacyjne.
 8. Zasady rozliczeń prosumentów:
  • system net-metering (netto),
  • system opustów.
 9. Sprzedaż energii elektrycznej:
  • rozwój technologiczny,
  • polityka i regulacje,
  • rynki energii,
  • trendy rynkowe i świadomość ekologiczna,
  • trendy i regulacje,
  • wyzwania i perspektywy.
 10. Wpływ OZE na środowisko i społeczeństwo:
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wody,
  • ochrona ekosystemów i bioróżnorodności.
 11. Kluczowa rola inwestycji w OZE:
  • dekarbonizacja sektora energetycznego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • wspieranie innowacji i tworzenia miejsc pracy,
  • poprawa zdrowia publicznego,
  • zmniejszenie kosztów produkcji energii,
  • adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych,
  • wzmocnienie lokalnych społeczności,
  • promowanie globalnej współpracy.
 12. Praktyczne aspekty implementacji technologii OZE:
  • analiza lokalizacji i warunków środowiskowych,
  • projektowanie i inżynieria,
  • zezwolenia i regulacje,
  • finansowanie,
  • budowa i instalacja,
  • operacje i utrzymanie,
  • integracja z siecią energetyczną.
 13. Planowane zmiany w sektorze OZE:
  • główne zmiany i inicjatywy prawne w sektorze OZE w Polsce,
  • wyzwania.
 14. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Kierownik oddziału ds. klimatu, energii i edukacji ekologicznej w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie ochrony klimatu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z edukacją ekologiczną i energią z OZE. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Klimat i Energia – praktyczne aspekty” oraz „Prawo pracy”. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.