Samorząd gminny – szkolenie dla radnych gminy

Kod szkolenia:
M2448W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Zakres działania i zadania gminy:
  • domniemanie właściwości gminy w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
  • zadania własne i zadania zlecone (w tym powierzone i poruczone).
 2. Istota samorządu terytorialnego. Gmina w układach:
  • horyzontalnych:
     – gmina, a suweren (mieszkańcy gminy): wybory, referendum, konsultacje (w tym gminna rada młodzieżowa i gminna rada seniorów), inicjatywa uchwałodawcza, gminna jednostka pomocnicza,
     – gmina a inna jednostka samorządu terytorialnego;
  • wertykalnych – gmina a organy nadzoru nad działalnością komunalną (organy nadzoru, zakres nadzoru, środki nadzorcze).
 3. Normatywne znaczenia terminu gmina. Gmina jako:
  • wspólnota samorządowa,
  • terytorium,
  • osoba prawa publicznego (w tym stanowienie aktów prawa miejscowego),
  • osoba prawa prywatnego (w tym gospodarowanie mieniem komunalnym).
 4. Organy gminy:
  • organ stanowiąco – kontrolny:
     – zakres właściwości rady gminy; domniemanie właściwości,
     – organy wewnętrzne rady gminy: przewodniczący, wiceprzewodniczący, komisje; szczególny status komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji,
     – kluby radnych,
  • organ wykonawczy:
     – zadania własne i zadania wykonawcze wójta (burmistrza, prezydent miasta),
     – wójt (burmistrz, prezydent miasta) wobec organu stanowiąco – kontrolnego.
 5. Status prawny radnego gminy:
  • radny jako funkcjonariusz publiczny,
  • obowiązki radnego,
  • zakazy związane z pełnionym przez radnego mandatem,
  • uprawnienia radnego.
 6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Wieloletni wiceprezes, a następnie prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 14:30.

Cena szkolenia: 450 zł netto; 400 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.