Samorząd powiatowy – szkolenie dla radnych powiatu

Kod szkolenia:
C2449W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Zakres działania i zadania powiatu:
  • zadania własne i zadania zlecone,
  • zadania z zakresu administracji rządowej,
  • zadania powiatu, a zakres działania gmin.
 2. Istota samorządu terytorialnego. Powiat w układach:
  • horyzontalnych:
     – powiat a suweren (mieszkańcy powiatu): wybory, referendum, konsultacje (w tym budżet obywatelski, młodzieżowa rada powiatu i powiatowa rada seniorów), obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
     – powiat a inna jednostka samorządu terytorialnego;
  • wertykalnych – powiat a organy nadzoru nad działalnością powiatową (organy nadzoru, zakres nadzoru, środki nadzorcze).
 3. Normatywne znaczenia terminu powiat. Powiat jako:
  • wspólnota samorządowa,
  • terytorium,
  • osoba prawa publicznego (w tym stanowienie aktów prawa miejscowego),
  • osoba prawa prywatnego (w tym gospodarowanie mieniem komunalnym).
 4. Organy powiatu:
  • organ stanowiąco – kontrolny:
     – zakres właściwości rady powiatu,
     – organy wewnętrzne rady powiatu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, komisje, szczególny status komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji,
     – kluby radnych,
  • organ wykonawczy:
     – zadania własne i zadania wykonawcze zarządu powiatu,
     – zarząd powiatu wobec organu stanowiąco – kontrolnego powiatu,
  • powiatowe służby, inspekcje i straże.
 5. Status prawny radnego powiatu:
  • radny jako funkcjonariusz publiczny,
  • obowiązki radnego,
  • zakazy związane z pełnionym przez radnego mandatem,
  • uprawnienia radnego.
 6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Wieloletni wiceprezes, a następnie prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.