Ślad węglowy – geneza, sposoby obliczania, najnowsze wymagania prawne i systemowe

Kod szkolenia:
K2427W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych. Podjęto szereg inicjatyw zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz działań obejmujących m.in. ciągły monitoring, raportowanie i prognozowanie skutków zmian klimatu. Wynikiem poszukiwania narzędzia, które mogłoby określić wpływ konkretnego produktu / organizacji / przedsiębiorstwa na środowisko jest koncepcja śladu węglowego. Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych całego przedsiębiorstwa w danym roku ze wszystkich związanych z jego działalnością źródeł. Obliczanie i raportowanie śladu węglowego pomaga przy podejmowaniu przez przedsiębiorstwa właściwych decyzji inwestycyjnych, z punktu widzenia ochrony klimatu, ograniczających emisje gazów cieplarnianych. Obecnie monitorowanie śladu węglowego firm staje się nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również warunkiem zachowania przewagi konkurencyjnej a redukcja śladu węglowego potwierdza prowadzenie przez firmę polityki prośrodowiskowej.

PROGRAM

 1. Definicja i geneza śladu węglowego
 2. Szanse i zagrożenia dla firmy związane z tematem śladu węglowego
 3. Metodologia obliczania śladu węglowego:
  • PAS 2050,
  • norma PN-EN ISO 14067:2018.
 4. Źródła wskaźników emisyjności i danych źródłowych, z których należy korzystać przy obliczaniu śladu węglowego
 5. Przykłady obliczania śladu węglowego:
  • sposób pozyskiwania i gromadzenia danych,
  • źródła informacji o wskaźnikach,
  • opracowanie raportów dotyczących śladu węglowego,
  • sprawozdawczość i publikowanie danych.
 6. Działania zmierzające do obniżenia śladu węglowego
 7. Konsultacje i dyskusja

WYKŁADOWCA

Włodzisław Ćwiąkalski – współwłaściciel i Prezes Zarządu EMIPRO Sp. z o.o.; ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Współautor wielu patentów z zakresu katalitycznych metod oczyszczania powietrza oraz zestalania żużli i popiołów. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.