System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – aktualny stan prawny i planowane zmiany

Kod szkolenia:
P2477W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procedurami wydawania przez organy ochrony środowiska decyzji wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przedstawione zostaną także przykładowe wzory decyzji.

PROGRAM

 1. Organy administracyjne w systemie handlu emisjami
 2. Kryteria uczestnictwa instalacji w systemie handlu emisjami
 3. Rodzaje postępowań:
  • postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych z instalacji i określającej obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania – procedura wydawania decyzji,
  • postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej plan metodyki monitorowania – procedura wydawania decyzji,
  • decyzja zatwierdzająca Raporty w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania – procedura wydawania decyzji,
  • wygaszenie lub cofnięcie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji, określającego obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania – procedura wygaszenia decyzji.
 4. Instalacje spalania odpadów komunalnych w systemie
 5. Analiza decyzji zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych z instalacji i określającej obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania – kiedy należy ją przeprowadzić
 6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Specjalista w zakresie ochrony środowiska, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących m.in. wydawania decyzji z zakresu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.