Geotechnika w projektowaniu i w wykonawstwie

Online, 9-10 listopada 2023 r.