Geotechnika: badania; projekty; realizacja; nadzór. Kurs szkoleniowy

Online, 16-17 marca 2023 r.