Prawne aspekty dotyczące gospodarki leśnej i gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa – warsztaty

Zakopane, 18 – 21 października 2022 r.