Gospodarowanie zwierzyną i problemy związane z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi w praktyce PGL Lasy Państwowe

Online, 31 marca 2023 r.