Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt w praktyce Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych oraz innych organów; ochrona zwierząt i zwalczanie ASF

Zakopane, 17-20 października 2023 r.