System opłat i obowiązki sprawozdawcze za korzystanie ze środowiska; praktyczne przykłady

Online, 10 lutego 2023 r.