Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu w branży chemicznej; bieżące i planowane zmiany w prawodawstwie chemicznym

Online, 5 października 2023 r.