Weryfikacja danych w BDO przed wykonaniem sprawozdania z odpadów