Przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem pomiarów hałasu