Ślad węglowy – geneza, wymagania prawne i systemowe, sposób obliczania