Zwalczanie ASF i migracja zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi w praktyce inspekcji weterynaryjnej i innych organów administracji oraz Lasów Państwowych