Gospodarowanie zwierzyną w praktyce PGL Lasy Państwowe. Prawne aspekty szacowania szkód łowieckich

Online, 7-8 września 2023 r.